دوره جامع تحلیل آزمون

بدون امتیاز 0 رای
138,000 تومان

یکی از مهمترین قسمتهای ازمون، تحلیل آزمون هست. شاید بهتر بگم شما آزمون
میدهید که تحلیل آزمون کنید آزمون بدون تحلیل آزمون، تقریبًا بی فایده خواهد بود.
قسمت فاجعه اینجاست که 90 %داوطلبانه آزمون خود را تحلیل نمیکنند

218
138,000 تومان

دوره مولتی ویتامین

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

مولتی ویتامین، دوره ای که بهت ماهی گیری یاد میده تا بتونی خودت تو سال کنکورت مشاور خودت باشی

29
450,000 تومان